Olaer Limited – Oiltech AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for hydraulikkutstyr til oljeindustrien i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Olaer Limited (org.nr. 5523984, UK), kjøp av samtlige aksjer i Expamet International P.L.C. (UK), som eier bl.a. Oiltech AS (org.nr. 927 857 456) gjennom sine datterselskaper.Meldt til Konkurransetilsynet