Ole Kr. Ertsvik AS – Hålogaland Vaskeri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: vaskerimarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ole Kr. Ertsvik AS (org.nr. 984 033 338), kjøp av 80 prosent av aksjene i Hålogaland Vaskeri AS (org.nr. 985 793 220).Meldt til Konkurransetilsynet