Ølen Betong AS / HHS AS – Hå Element AS / Hårr Betong AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Betongprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.11.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ølen Betong AS (org.nr. 953 685 124) erverver enekontroll over Hå Element AS (org.nr. 922 284 229) og Hårr Betong AS (org.nr. 965 748 288) og etablerer nytt selskap HHS AS