Ølen Betong AS – Sandnes Betong AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av ferdigbetong

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.01.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ølen Betong AS (org. nr. 953685124) kjøper 50 % av aksjene i Sandnes Betong AS (org. nr. 859365582)