Ølen Betong AS – Sirdal Veibetong AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Betongkonstruksjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.09.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ølen Betong AS (org.nr. 953 685 124) skal erverver negativ enekontroll over Sirdal Veibetong AS (org.nr. 998 303 648)