Olimb Rørfornying AS – Olimb Anlegg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Fisjon med overtagende selskap Olimb Rørfornying AS (org.nr. 997447018) og overdragende selskap Olimb Anlegg AS (org.nr. 997409841)