Olje og Energi Senteret AS – Shell Center AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg og transport av fyringsprodukter, smøreoljer og kjemiprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.11.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Olje og Energi Senteret AS (org. nr. 992067462) overtar vesentlige aktiva i Shell Center AS (org. nr. 914807077)