Olje og Energi Trøndelag AS – Geir Finseth AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport, kjøp/salg av drivstoff/olje, oljeprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.09.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Olje og Energi Trøndelag AS (stiftet av Olje og Energi senteret AS med org.nr. 992067462 og Finseth AS med org.nr. 885204902) overtar deler av virksomheten i Geir Finseth AS (org.nr. 970982795) og Finseth AS