Omegapoint Group AB – ITVerket AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.08.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Omegapoint Group AB (org.nr. 556601-6399 Sverige) erverver 100 % av aksjene i ITVerket AS (org. nr. 981 874 714)