Omnia ASA – Trondheim Spesialistlegesenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: spesialistlegetjenester til enkeltpersoner og bedrifter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Omnia ASA (org.nr. 943 545 634), oppkjøp av Trondheim Spesialistlegesenter AS (org.nr. 874 435 252).Meldt til Konkurransetilsynet