OMX AB – Nord Pool ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Finansielle kraftderivatkontrakter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.03.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

OMX AB (org. nr. 556243-8001, Sverige) erverver alle aksjene i Nord Pool ASA (org. nr. 965662952)