One2Com AB – You Services AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: tjenester innenfor mobiltelefoni

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

One2Com AB (svensk foretaksnr. 556294-7845), kjøp av samtlige aksjer i You Services AS (org.nr. 983 858 619).Meldt til Konkurransetilsynet