ONS Invest AS og O.N. Sunde AS – Gresvig ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av sports- og fritidsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ONS Invest AS (org.nr. 865 561 202) og O.N. Sunde AS (org.nr. 945 819 898), oppkjøp av Gresvig ASA (org.nr. 937 905 645).Meldt til Konkurransetilsynet