Onyx Norway AS – Rivhold AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for avfallshåndtering, gjenvinning, riving og rensking av bygg, miljø- og asbestsanering og betongboring og -saging

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Onyx Norway AS (org.nr. 937 270 151), kjøp av 40 prosent av aksjene i Rivhold AS (org.nr. 984 382 448), slik at total eierandel blir 90 prosent. Meldt til Konkurransetilsynet