Opplysningen AS – Carrot Communications ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Nummeropplysningsinformasjon. Telerelaterte tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Opplysningen AS (org.nr. 988770086), oppkjøp av Carrot Communications ASA (org.nr. 981135245)