Opplysningen AS – Infomediahuset AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: opplysningstjenester innen nummeropplysning og bedriftsinformasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Opplysningen AS (org.nr. 982 441 366), overtakelse av deler av virksomheten i Infomediahuset AS (org.nr. 876 747 642).Meldt til Konkurransetilsynet