Opplysningen Mobil AS – Aspiro Søk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mobiltjenester knyttet til underholdningsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Opplysningen Mobil AS (org. nr. 980862984) erverver samtlige aksjer i Aspiro Søk AS (org. nr. 992434635)