OptiGroup FSF AB – Maskegruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kontor- og datautstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.06.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

OptiGroup FSF AB (org.nr. 556685-2280 Sverige) erverver 100 % av aksjene i Maskegruppen AS (org.nr. 969 030 357)