Optimera AS – Anth L. Zeiner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Interiør, trelast og byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Optimera AS (org. nr. 967013056) erverver 100 % av aksjene i Anth L. Zeiner AS (org. nr. 915776337)