Optimera AS – Bringo Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Optimera AS (org.nr. 967013056) erverver 100 % av aksjene i Bringo Bygg AS (org.nr. 974343665)