Optimera AS – Byggtorget AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarer. Interiørvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Optimera AS -(org.nr. 967013056), oppkjøp av Byggtorget AS (org.nr. 924210362)