Optimera AS – Hansmark AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forskalings- og byggvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.11.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Optimera AS (org.nr. 967 013 056) erverver 65% av aksjene og derved enekontroll over Hansmark AS (org.nr. 925 855 928)