Optimera AS – Høvleriet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Optimera AS (org. nr. 967013056) erverver 100 % av aksjene i Høvleriet AS (org. nr. 979944845)