Optimera AS – Igland Industrier AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av garasjer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.01.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Optimera AS (org.nr. 967 013 056) erverver 100 % av aksjene i Igland Industrier AS (org.nr. 998 309 700)