Optimera AS – Isene-Jordan AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: treverkmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Optimera AS (org.nr. 967 013 056), oppkjøp av Isene-Jordan AS (org.nr. 958 543 026).Meldt til Konkurransetilsynet