Optimera AS – Jessheim Byggevare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.06.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Optimera AS (org.nr. 967013056) erverver de resterende 80% av aksjene i Jessheim Byggevare AS (org.nr. 988251283)