Optimera AS – Mørken Byggsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.02.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Optimera AS (org. nr. 967013056) erverver enekontroll i Mørken Byggsenter AS (org. nr. 985012776)