Optimera AS – Næss Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av fast eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Optimera AS (org. nr. 967013056) kjøper 100 % av aksjene i Næss Eiendom AS (org. nr. 998744954)