Optimera AS – Norgesbygg Hallingdal AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.08.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Optimera AS (org.nr. 967013056), oppkjøp av Norgesbygg Hallingdal AS (org.nr. 847833432)