Optimera AS – Per Strand AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.12.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Optimera AS (org.nr. 967 013 056) erverver 100 % av aksjene i Per Strand AS (989 717 634)