Optimera AS – Risør Trevare AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.06.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Optimera AS (org. nr. 967013056) erverver kontroll over Risør Trevare AS (org. nr. 986812733)