Optimera AS – Lyngdal Byggeforretning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av byggvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.05.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Optimera AS (org.nr. 967 013 056) kjøper 100 % av aksjene i Lyngdal Byggeforretning AS (org.nr. 919 677 341)