Oras AS – Rørsenteret Kongsberg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: rørmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oras AS (org.nr. 915 068 553), oppkjøp av Rørsenteret Kongsberg AS (org.nr. 943 387 176).Meldt til Konkurransetilsynet