Orbit Aquacam AS – GMT AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kameraovervåking under vann og fôringsteknologi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Orbit Aquacam AS (org. nr. 989994921) fusjonerer med GMT AS (org. nr. 982495121)