Ørebekk Handel AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ørebekk Handel AS (org.nr. 987 859 016), oppkjøp av varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Ørebekk.Meldt til Konkurransetilsynet