Orica Limited – Barbara Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for produkter og tjenester til gruvedrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Orica Limited (org.nr. 24004145868, Australia), oppkjøp av Barbara Limited (org.nr. 5686279, UK).Meldt til Konkurransetilsynet