Ørjan Bekkelien AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Ørjan Bekkelien AS (org.nr. 987 932 627), overtakelse av varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Skreia.Meldt til Konkurransetilsynet