Orkla Eiendom AS – Drammensveien 149 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Orkla Eiendom AS (org. nr. 932176076) kjøper samtlige aksjer i Drammensveien 149 AS (org. nr. 988720062)