Orkla Media AS – Hardware Online AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: nyheter, omtale og tester av IT-utstyr og annonsering i ulike typer medier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Orkla Media AS (org.nr. 936 661 653), oppkjøp av de gjenstående aksjer i Hardware Online AS (org.nr. 985 282 633).Meldt til Konkurransetilsynet