Orkla Media AS og Avis Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: avismarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Orkla Media AS (org.nr. 936 661 653) og Avis Holding AS (org.nr. 925 108 286).Meldt til Konkurransetilsynet