Orkla Media AS – Tinde ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: rubrikkannonsering for eiendom i norske medier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Orkla Media AS (org.nr. 936 661 653), kjøp av aksjer i Tinde ASA (org.nr. 976 205 308). Orkla Media AS eide fra før 49 prosent av aksjene i Tinde ASA. Etter aksjekjøpet vil Orkla Media AS eie tilnærmet 100 prosent av aksjene i Tinde ASA.Meldt til Konkurransetilsynet