Ørsta Gruppen AS – Rekon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bygg- og anleggsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ørsta Gruppen AS (org.nr. 958 103 069), oppkjøp av Rekon AS (org.nr. 859 325 742).Meldt til Konkurransetilsynet