Oslo Areal ASA – Karenslyst Allé 7 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for utleie av næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo Areal ASA (org.nr. 959 100 063), oppkjøp av Karenslyst Allé 7 AS (org.nr. 971 076 267).Meldt til Konkurransetilsynet