Oslo Areal ASA – Sjølyst Park AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utleie av næringseiendommer i Oslo

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo Areal ASA (org.nr. 959 100 063), oppkjøp av Sjølyst Park AS (org.nr. 976 477 278).Meldt til Konkurransetilsynet