Oslo Bolig og Sparelag – Basale Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for nærings- og boligeiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo Bolig og Sparelag (org.nr. 937 052 766), oppkjøp av Basale Gruppen AS (org.nr. 959 718 482).Meldt til Konkurransetilsynet