Oslo Kino AS – Media Direct Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kinoreklame

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo Kino AS (org. nr. 979488203) kjøper Media Direct Norge AS (org. nr. 826660872)