Oslo Kino AS – Norsk Kinodrift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kinodrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.11.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo Kino AS (org. nr. 979488203) kjøper Norsk Kinodrift AS (org. nr. 983673171)