Oslo Kino AS – Sandrew Metronome Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distribusjon av film

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.03.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo Kino AS (org. nr. 979488203) kjøper Sandrew Metronome Norge AS (org. nr. 957552722)