Oslo Taxi SA / Vestfold Taxisentral AS / Viken Taxi Holding AS – Viken Taxi AS / Tønsberg Taxi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drosjetransport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.05.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Oslo Taxi SA (org.nr. 956 308 984) og Vestfold Taxisentral AS (org.nr. 979 555 822) erverver, gjennom det felleseide Viken Taxi Holding AS (org.nr. 931 034 987),  Viken Taxi AS (999 218 512) med datterselskap Tønsberg Taxi AS (org.nr. 999 255 981)