Oslo TeleCom Holding AS – Klart Svar AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av mobiltelefoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo TeleCom Holding AS (org.nr. 983 079 911), kjøp av samtlige aksjer i Klart Svar AS (org.nr. 984 591 578).Meldt til Konkurransetilsynet